Your Page!

Heading 1

जसप्रीत बुमराह- केकेआर- 3 विकेट

Your Page!

उमरान मलिक- पंजाब- 3 विकेट

Your Page!

वानिंदु हसरंगा- हैदराबाद- 2 विकेट

Your Page!

भुवनेश्वर कुमार- मुंबई- 1 विकेट

Your Page!

प्रसिद्ध कृष्णा- दिल्ली- 1 विकेट